• ปั๊มบาดาล

 • มอเตอร์บาดาล

 • อุปกรณ์เสริม

 • ปั๊มน้ำประเภทอื่นๆ

 • อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน

 • คาปาซิเตอร์ และ รีเลย์

 • มอเตอร์แบบกรงกระรอก

 • เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

การรับประกันสินค้า

  • 1
   บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ
  • 2
   บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต
  • 3
   สินค้าที่ส่งกลับคืนบริษัทฯต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และต้องไม่ผ่านการใช้งาน
 • หมายเหตุ : กรณีที่สินค้าผ่านการใช้งานมาแล้วเกิดการชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ ทางบริษัทถือว่าเป็นสินค้าส่งซ่อมซึ่งต้องนำมาเช็คสภาพและอาการชำรุด เพื่อส่งซ่อมในขั้นตอนต่อไป โดยเงื่อนไขการซ่อมสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

 • ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง กรุณาศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของสินค้าให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 090-5326944

 • ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการสั่งซื้อสินค้า และข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอแก่ท่าน จะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในพิจารณาสั่งซื้อสินค้า

ย้อนกลับ

Contact us at 090-532-6944, 093-532-6654
E-Mail: submer1@hotmail.com
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย 8columns

0

Information

ปิดหน้าต่าง